Диеты от специалистов в похудении беру на all-diet.info.

Постанова 1045 від 28.12.2016 

ПОРЯДОК використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів

 

Постанова 1047 від 28.12.2016 

“Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах ” № 1047 редакція від  28.12.2016

Постанова 1050 від 28.12.2016

 Деякі питання стипендіального забезпечення

Навчально-методичні розробки

Навчально-методичне забезпечення навчального процесу.

Комплексним навчально-методичним і програмним забезпеченням коледжу - є сукупність взаємозв'язаних навчально-методичних матеріалів на різних носіях інформації з навчальної дисципліни конкретного навчального плану спеціальності (напряму) необхідних для організації навчального процесу незалежно від форми і технології навчання. Навчальні комплекси розробляють провідні викладачі індустріального коледжу, а потім ці комплекси проходять апробацію в навчальному процесі, у тому числі і при використанні дистанційних освітніх технологій.

Навчальні посібники.

Навчальними посібниками є навчально-теоретичні видання в поліграфічному виконанні, що частково або повністю замінюють або доповнюють базовий підручник з дисципліни. Змістовна частина навчальних посібників відповідає Державному освітньому стандарту професійної освіти відповідної дисципліни по спеціальностях коледжу.

Електронні навчальні посібники.

Електронні навчальні посібники - це мережеві навчальні курси, призначені для організації навчального процесу. Електронний підручник розбитий на модулі, що складаються з фрагментів тексту, зображень, відео роликів, аудіо файлів, Flash-анімації, віртуальних лабораторних робіт. Після кожного модуля здійснюється тестовий контроль знань. Електронні підручники проходять апробацію в системі on-line навчання.

Мультимедійні навчальні посібники.

Мультимедійні навчальні посібники - це комп'ютерні навчальні програми, призначені для організації процесу навчання на комп'ютері студента.

Підручники реалізовані із застосуванням технології мультимедіа і гіпертексту з великим числом інтерактивних тренажерів, які забезпечують генерацію завдань, покроковий контроль їх виконання, виявлення помилок при вирішенні завдань, і віртуальних лабораторних робіт. Всі мультимедійні навчальні посібники постачаються на компакт-дисках і апробовані в реальному навчальному процесі.

Комп'ютерне тестування знань.

Комп'ютерне тестування знань - це комп'ютерні навчальні програми, призначені для організації проміжного і підсумкового контролю знань в очній або заочній формі навчання. Комп'ютерні тести реалізовані в двох варіантах: база тестових питань фіксована і база питань, що формується для кожного студента індивідуально, на основі застосування генераторів тестових завдань. Тестові питання мають відкриту і закриту форму введення відповіді і можуть містити текст, малюнки, формули, таблиці. Дані комп'ютерні тести апробовані в реальному навчальному процесі.

Навчально-методичні розробки навчальних закладів України. Методичні вказівки - в електронному вигляді.

Подкатегории