Неплохие шаблоны для Joomla 2.5 здесь: http://joomlan.ru. Есть шаблоны и для других версий.

 

 

НАШІ ПУБЛІКАЦІЇ

 

 

Ткаченко Т.В. Усе життя в одній краплині, тож бережи її, дитино! // Науково-методичний журнал «Географія», травень 2016 року №7 (Випуск 9-10(301-302)).

Морозкіна Н.А., Перепелиця О.С., Тітов Є.О. Проблеми професійного спілкування у виробничому колективі майбутніх техніків-електромеханіків. // Особистість як об'єкт психологічного впливу : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих учених / Під ред. З.М. Мірошник, О.А. Чаркіної . - Кривий Ріг : Вид-во Криворізького педагогічного інституту ДВНЗ "КНУ", 2016.-164 с.

Демченко Т.В. Презентація дослідницьких проектів за повістю М. Коцюбинського "Тіні забутих предків". // Сучасні інноваційні технології та методичне забезпечення предметів філологічного циклу у ВНЗ І-ІІ р.а. Південного району м. Кривого Рогу / Матеріали навчально-методичної та виховної роботи викладачів філологічних дисциплін.-Кривий Ріг : ПК ДВНЗ КНУ, 2016.-74 с.  

Гопак А.О. Електроустаткування збагачувальних фабрик. Підручних для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, які навчаються за спеціальністю «Збагачення корисних копалин» Видавництво «Діоніс».  2012.  214с: іл. Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист від 1 грудня 2006 року №1.4/18-Г-1252)

Мельник Ю.І. Розробка фізичних критеріїв оцінки роботи гірничо-транспортного устаткування. Відомості Академія гірничих наук України.  1998.  №1.  С.32-34.

Мельник Ю.І. Обґрунтування ефективності добування руди в при контурній зоні кар’єру без виконання розкривних робіт. Відомості Академія гірничих наук України. – 1998. – №1. – С.29-30.

Мельник Ю.І. Использование динамической оценки эфективности инвестиций для выбора технологических схем горних работ. Сб. науч. тр. НГА Украины. – 1998. – №2.  С.177-182.  

Мельник Ю.І. Доработка глубоких карьеров. Днепропетровск: Наука и образование, 200. – 184  

Шолох А.М. Професійне становлення майбутніх фахівців у навчально-виховному процесі закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації. // Підготовка фахівців в системі професійної освіти: проблеми, технології, перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції (Кривий Ріг, 9-10 квітня 2009 р.). – Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2009. – 428с.     

Шолох А.М. Інформаційні технології управління навчальним процесом в умовах реформування. // Актуальні аспекти контролю за станом навчального процесу у ВНЗ І-ІІ р.а. в умовах реформування вищої освіти: Збірник доповідей обласного науково-практичного семінару для заступників директорів з навчальної роботи ВНЗ І-ІІ р. а. Дніпропетровської області (25 листопада 2008 р.). – Кривий Ріг: ККЕУ ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана, 2008.  148 с.

Ткаченко Т.В. Я люблю екологію. // Науково-методичний журнал «Географія», квітень 2013 року №7 (Випуск 227).

Татарінова О.В. Не лікуй хвороби лікуй своє життя. // Видання Криворізького міськкому профспілки металургів і гірників України «Під знаком руди і металу» (за інтереси та єдність трудящих), травень 2013 року №4 (Випуск 123).

Татарінова О.В. Плюс социальная защита. // Видання Криворізького міськкому профспілки металургів і гірників України «Під знаком руди і металу» (за інтереси та єдність трудящих), травень 2013 року №5 (Випуск 124).

Лисогор Н.С. Терміни у системі професійного мовлення. // Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми мовознавства» для викладачів ВНЗ різних рівнів акредитації (27 лютого 2013 року) – Кривий Ріг: ПК ДВНЗ КНУ, 2013.

Морозкіна Н.А. Козацькими шляхами села Шестерні. // Дніпропетровщина регіон лідер: Матеріали VII науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: ПП «Техпечать», 2013. – с.240.

Ткаченко Т.В. Агитбригада «Табаку и алкоголю противопоставим волю». // Науково-методичний журнал «Основи здоров’я», лютий 2013. 

Кузнєцова Г.Г. Формування позитивної мотивації щодо вивчення англійської мови у немовних ВНЗ І-ІІ р.а. // Система роботи міського базового навчального закладу щодо діяльності з ВНЗ І-ІІ р.а. регіону по удосконаленню навчально-виховного  процесу, вивченню та розповсюдженню передового педагогічного досвіду: збірник доповідей, презентацій науково-методичного семінару для методистів міських базових навчальних закладів Дніпропетровської області, 22.12.2012 р.

Шолох А.М., Кудрявець А.В., Вишемирська Т.В. Організація курсового проектування. // Система роботи міського базового навчального закладу щодо діяльності з ВНЗ І-ІІ р.а. регіону по удосконаленню навчально-виховного  процесу, вивченню та розповсюдженню передового педагогічного досвіду: збірник доповідей, презентацій науково-методичного семінару для методистів міських базових навчальних закладів Дніпропетровської області, 22.12.2012р.

Кузнєцова Г.Г. Володіння іноземною мовою – ефективний засіб здійснення самостійної навчальної діяльності учнів старшої професійної школи.// Збірник наукових праць «Теорія і практика інтеграції психолого-педагогічного та фахово-предметного змісту навчання іноземних мов за професійним спрямуванням у педагогічному вищому навчальному закладі». Випуск 1, 2012р.

Білоконь О.Т. Сучасні навчальні інноваційні технології та методи викладання літератури. // Інноваційні технології при викладанні філологічних дисциплін у вищих навчальних закладах ( збірник за матеріалами семінару) Гірничо-електромеханічних технікум,  2012 р.

Бай Н.М. Сучасне заняття зі світової літератури в парадигмі компетентнісного підходу. // Інноваційні технології при викладанні філологічних дисциплін у вищих навчальних закладах (збірник за матеріалами семінару) Гірничо-електромеханічних технікум,  2012 р.

Ткаченко Т.В. Екологічна казка. // Журнал «Основи здоров’я» №12 від 24.12.2012р.

Кузнєцова Г.Г. Володіння іноземною мовою – ефективний засіб здійснення самостійної навчальної діяльності учнів старшої професійної школи.// Збірник наукових праць «Теорія і практика інтеграції психолого-педагогічного та фахово-предметного змісту навчання іноземних мов за професійним спрямуванням у педагогічному вищому навчальному закладі» Випуск 1 2012р.

Татарінова О.В.  Майбутнє починається сьогодні. // Газета «Під знаком руди і металу». Випуск №4 травень 2010р.

Канівець О.А.  Методична розробка виховного заходу «Любити природу – любити свою Батьківщину». // Газета «Джерело» №5-8, лютий 2010 року.

Ткаченко Т.В. Реалізація студентами екологічного проекту «Зробіть повітря міста чистішим». // Регіональний конкурс – презентація інноваційних технологій серед викладачів ВНЗ 1-ІІ р.а. південного регіону. м. Кривого Рогу 2009р.

Заремба В.В. Прикладне значення  мультимедійних технологій. // Мультимедійні та інтерактивні засоби як методи для створення  інтенсивного освітнього середовища.-Кривий Ріг, 2008.

Заремба В.В. Роль методичного кабінету в підвищенні професійної майстерності викладачів. //Регіональний конкурс – презентація інноваційних технологій серед викладачів ВНЗ 1-ІІ р.а. південного регіону м. Кривого Рогу, 2009р.

Заремба В.В., Бобилєва О.В. Організація та проведення моніторингу роботи викладача. //Сучасні інноваційні технології у системі підготовки фахівців. Дайджест інноваційних технологій викладачів ВНЗ 1-ІІ р.а. південного регіону.  Кривий Ріг, 2009.

Риженков Д.В., ДВНЗ "Криворізький національний університет"//Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні питання гірничо-металургійного виробництва": Збірник тез доповідей. Кривий Ріг: ДВНЗ "КНУ", 2015.-130 с.