Много Joomla шаблонов на www.templete.ru

 

ОРГАНІЗАЦІЯ

МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

  

Робота  методичної  служби Інгулецького коледжу ДВНЗ КНУ спрямована  на  вирішення  проблеми вдосконалення  педагогічної  майстерності викладацького складу через  розвиток  його творчої  самостійності,  зумовленої  його індивідуальністю. 

 

Основні напрямки роботи методичного кабінету

 

1

Вивчення, узагальнення і впровадження передового педагогічного досвіду.

2

Накопичення і систематизація методичних матеріалів педагогічного колективу технікуму та відповідних матеріалів періодичних видань.

3

Створення електронної бази навчально-методичного забезпечення навчального процесу.

4

Пропаганда і поширення інноваційних методів навчання.

5

Організація та проведення, педагогічних читань, методичних семінарів викладачів, школи молодих викладачів, з метою вирішення актуальних навчально-виховних проблем.

6

Організація моніторингу роботи циклових комісій.

7

Організація атестації та підвищення кваліфікації викладачів.

8

Допомога викладачам у проведенні відкритих занять, заходів, у підготовці навчально-методичного забезпечення дисциплін.

Зміст методичної роботи носить комплексний характер і реалізується за  трьома  напрямками  діяльності:  діагностичним, педагогічним та управлінським.

Педагогічна  діагностика  дозволяє  одержати  оперативну  й  надійну інформацію про результативність  педагогічної  діяльності. 

Для консультативної, практичної допомоги викладачам сформовано банк педагогічної інформації, електронну  базу  даних  із окремих  напрямків  навчальної  та виховної  роботи  з періодичних  видань,  оформлено  стенди,  виставки,  інформаційні  куточки,  які постійно  поновлюються. 

         На базі методичного кабінету проводяться засідання методичної ради, наради голів циклових комісій, індивідуальні консультації для викладачів, презентація розробок, авторських проектів,  досвіду роботи циклових комісій за навчальний рік, надається  методична  допомога  викладачам-початківцям. 

Форми організації методичної роботи в коледжі

Групові

Колективні

Індивідуальні

Робота циклових комісій

Школа молодого викладача

 

Педагогічна рада

Методична рада

Педагогічні читання

Науково-практичні конференції

Консультації,

Підвищення кваліфікації та атестація викладачаузагальнення досвіду